coarse-cut-mirka-close-up1-500x390این سنباده ها بجز چهار مورد، تشابه کامل با سنباده های پشت چسب دار دارند.
۱- پشت این سنباده ها را یک لایه کرک دار پوشانده و فقط با پدهای مخصوص قابل استفاده می باشد.
۲- این سنباده ها را می توان به دفعات بر روی پد نصب کرد و یا برداشت و بهیچ وجه از چسبندگی آنها بر روی پد کاسته نمی شود.
۳- تحمل حرارت بیشتری را دارا می باشد.
۴- مدت نگهداری این سنباده ها نسبت به سنباده های پشت چسب دار طولانی تر می باشد.